Neobvyklé služby

Co je myšleno těmi neobvyklými službami? No, záleží na Vaší fantazii, ale také ne. Mezi služby, podotýkám legální služby, se stala profese sexuálního asistenta pro postižené, to je obor, který u nás teprve začíná být provozován. Mnoho lidí si myslí, že to je prostě jen jiný název prostituce, ale v tomto oboru jde předně o komunikaci a hledání možností, jak i po úrazu a ochrnutí zůstat sexuálně aktivním, jak žít co nejvíce normální plnohodnotný život, který nebudeme pouze přežívat, ale budeme si ho i užívat. Tento obor je o hledání cesty, jak si zajistit sexuální uspokojení i jinak, než pohlavním stykem. Kde na těle najít erotogenní zóny, v oblasti těla, které není zasaženo postižením.
abstraktní graffiti
Například takovou oblastí může být oblast krku a ušních lalůčků, konečků prstů rukou i nohou, záleží na tom, jaká část těla je zasažena necitlivostí. Takový sexuální asistent nebo asistentka Vás a Vašeho partnera může naučit masáž těchto erotogenních bodů na těle, naučit, jak se vzájemně uspokojit, doporučit k tomu vhodné pomůcky atd.
Není to tak dlouho a tato poradenská služba u nás vůbec neexistovala, nyní se ale začíná ukazovat jako velmi prospěšná pro psychickou stránku postižených a jejich partnerů či partnerek, které se tím ujistí, že nejsou pouhou pečovatelskou službou, ale že mezi dvěma osobami v páru je něco víc.
svítící otazníky
I tento obor vyžaduje vhodné vzdělání ohledně těla, jeho fungování, jeho akupunkturních a masážních bodech a vyžaduje také odhození studu při hovoru o sexu a věcí týkajícího se této oblasti. Tato služba je dnes již občas hrazena i pojišťovnami, ale častěji jde o osoby, které jsou samoplátci těchto služeb. V žádném případě se nejedná o prostituci, ale o poradenskou službu. Chcete začít také podnikat v něčem tak neobvyklém a choulostivém, jako tento obor? Nebo raději zůstanete u běžnějších služeb a oborů podnikání.