Proč je střet auta se zvěří takový problém


O tom, že na silnici nás může potkat spousta neoÄekávaných situací, není pochyb. Na nÄ›které se můžeme pÅ™ipravit pÅ™edem, jiné nás vždy zaskoÄí. A mezi ty, které patří mezi ty nejnebezpeÄnÄ›jší, musíme bezesporu zaÅ™adit stÅ™et se zvěří, tedy situace, kdy nám do silnice například z kÅ™oví Äi z lesního porostu, pÅ™iÄemž zdaleka nejÄastÄ›ji se jedná o srnu Äi divoÄáka.

 

ProÄ je ale jejich sražení takový problém? Hned z nÄ›kolika důvodů. Tím prvním je samozÅ™ejmÄ› Å¡koda na autÄ›. Jen málokdo si dovede pÅ™edstavit, jakou Å¡kodu takový náraz dovede napáchat, zvláštÄ› ve vysoké rychlosti. Není výjimkou, pokud je celý pÅ™edek bez nadsázky zdemolovaný. Je tedy jasné, že oprava bude stát skuteÄnÄ› velké peníze, a v mnoha případech bude dokonce nemožná. A vÅ¡ichni víme, že nové auto není nejlevnÄ›jší záležitost.

 

auto po dopravní nehodě

 

Dále je tu pak otázka zvířete, respektive toho, co s ním udÄ›lat. Podle zákona jej totiž nemůžeme nechat jen tak venku, už jen proto, že by pÅ™edstavovalo hrozbu pro další Å™idiÄe, kteří by do nÄ›j mohli narazit. Namísto toho je nutné celou situaci nahlásit na přísluÅ¡ných místech.

 

Tím prvním, kam musíme zavolat, je samozřejmě policie. Ta totiž musí být volána vždy, když odhadovaná škoda přesáhne hodnotu deset tisíc korun. Je to především proto, že pojišťovna vyžaduje přesnou zprávu o tom, jak k poškození vozidla došlo, kdo ji zavinil a také zda se nejedná o některou z výluk, které pojišťovny mají.

 

nebezpeÄný úsek silnice

 

Dále musíme také zavolat na místní myslivecké sdružení. Číslo by nám mÄ›la poskytnout pÅ™ivolaná policie, případnÄ› jej můžeme najít na internetu. Ti si zapíší úhyn kusu a také jej pÅ™ijedou odbornÄ› zlikvidovat. Bohužel, žádné maso nedostaneme. Není tedy divu, že se Å™idiÄi stÅ™etu se zvěří bojí. Bohužel se proti tomu nedá příliÅ¡ dÄ›lat, pouze projíždÄ›t pÅ™edevším v brzkých ranních hodinách pomalu, abychom stihli vÄas zastavit. Ani to vÅ¡ak mnohdy příliÅ¡ nepomůže.