Spoření na důchod?

Podle údajů z roku 2017, kdy u nás proběhlo dotazování mezi více než tisícovkou respondentů ve věku od 18 do 70 let, si přibližně každý druhý Čech žádné úspory na důchod nevytváří. Je potřeba dodat, že tato skupina dotazovaných se ani touto otázkou na budoucnost příliš nezabývá. Ta druhá část naopak své úspory řeší, to jí rozhodně lze „připsat k dobru”, ale reálně disponují naspořenou částkou do 300 tisíc korun.

senioři u řeky

Zodpovědněji se vůči otázce spoření chovají lidé, kteří mají pár let do důchodu. Další skupinu s odpovědným přístupem představují vysokoškolsky vzdělaní lidé. Mezi nimi se dokonce najde zhruba každý pátý, který již má naspořeno přes milion korun – a to už je částka, se kterou se v důchodu určitě žije lépe. Bez započtení možnosti úročení byste si k důchodu mohli každý měsíc přidat 5 tisíc korun z úspor po dobu necelých 17 let. Je potřeba zdůraznit, že naspořenou částku můžete vhodně investovat a úročit po dobu, kdy už budete v důchodu, takže vám sama o sobě vygeneruje ještě další finance – o ty si můžete navýšit měsíční „přilepšení“ anebo si prodloužit období, po jaké budete peníze odčerpávat. Rozhodně se vyplatí nenechat všechny naspořené peníze jen tak ležet na běžném účtu, i když samozřejmě pohotovostní rezervu je dobré mít za všech okolností.

Mezi lidmi panují rozdílné přestavy o výši částky potřebné k naspoření na důchod. S věkem se její výše snižuje, takže krátce před důchodem již máme nároky nižší. Lidé ve věku 60 až 70 let, z nichž někteří jsou již důchodci, se domnívají, že by měli mít naspořeno tak 830 tisíc korun. V období před důchodem, tj. ve věku 45 až 59 let, jsou na sebe Češi ještě náročnější, jejich představy se blíží k 1,5 milionům korun.

pohled na otazníky

Napříč různým věkem se lidé shodují v přání mít naspořeno ideálně podstatně více, než odpovídá realitě. Na prahu důchodu či na jeho začátku vidí dotázaní ve věku 60 až 70 let situaci tak, že ideál by představoval naspořené bezmála 2 miliony korun, ale prakticky disponují v lepším případě částkou, jak již bylo zmíněno, 830 tisíc korun. Vysněnou metou Čechů pro důchodový věk je 2,6 milionů korun, k té se ale přiblíží jen málo z nich.