Polystyrenové deskyVe stavebnictví znamenal příchod polysterenuvelký boom a pÅ™evrat, protože hned ze zaÄátku se zaÄal používat jako tepelný izolant na obklady fasád, zateplení stÅ™ech, podkroví, stÄ›n a podlah. NejÄastÄ›ji se používá v rozmÄ›rech 1 krát 0,5 metru a šířky podle potÅ™eby zateplení – od jednoho do desítek centimetrů. Používá se zpěňovatelný polystyren s oznaÄením EPS 70 – první písmeno E znaÄí že se jedná o fasádní zateplovací polysteren. Číslo pak udává pevnost v tlaku v kilopaskalech(od 50 kilopaskalů do 250 kPa). Další používaná písmenka jsou Z (základní, kde se moc neÅ™eší pÅ™esnost – jde do podlah) a písmeno S (ten se používá na izolace stÅ™ech a podkroví). Aby se zamezilo vysoké hoÅ™lavosti tÄ›chto desek, tak se do nich pÅ™idává brom, který zpomaluje hoÅ™ení. CelkovÄ› je problém s polystyrenovým odpadem a jeho likvidací.