má na žer… manažer


Manažer logistiky Tlcargo je nesmírně důležitá a zodpovědná pozice v oblasti logistiky. Manažer logistiky zodpovídá za vše, co se odehrává pod ním (přeci jen zodpovídá za to, aby v logistice vše klapalo tak, jak má). Celkově manažer logistiky vede celý logistický řetězec od dodavatelů až po zákazníky počínaje optimalizací při nákupu nebo dodávek materiálu, přes balení až po distribuci ke konečným zákazníkům.

Manažer logistiky

Až 80 % všeho, za co zodpovídá logistický manažer spočívá v řízení lidí a 20 % spočívá v analýze a plánování v rámci logistického řetězce.

Manažer logistiky musí zvládat:

 • vypracovávat plány a rozpočty v logistice,
 • řídit manažery v oblasti skladů a dopravy,
 • v případě vzniklých potíží musí umět situaci vyřešit z hlediska řešení distribuce (skladování, manipulace se zbožím aj.),
 • navrhovat nové sklady a skladové prostory, pokud situace vyžaduje rozšíření stávajících prostor,
 • naplánovat a vyhodnotit všechny projekty z oblasti skladování a distribuce,
 • vytipovat, najít a určit rizika v logistickém řetězci,
 • spolupracovat v rámci integrovaných logistických procesů.

Jakými znalostmi musí manažer logistiky oplývat?

 • měl by mít dobré analytické schopnosti,
 • skvěle si vše naplánovat a zorganizovat,
 • měl by mít dobré sociální cítění (komunikační a mezilidské vztahy nejen s dodavateli, ale i se zákazníky),
 • koordinuje dopravní a přepravní procesy,
 • ovládat cizí jazyky,
 • být vysloveně vůdčí typ (umět vést a motivovat celý tým),
 • měl by mít přehled o všem z oblasti skladování a distribuce,
 • a aby byl tvůrčí osobností.

Manažer logistiky

Umíš vést lidi ať už svými rozhodnutími, nebo rozhodnutími s diskusí napříč firmou nebo s pomocí konzultací a rad? Pak jsi to právě ty, koho hledá TLCargo.cz. Neváhej a ozvi se nám, čeká tu na tebe rozmanitá, zajímavá a zodpovědná práce, která čeká, až si ji nějaký nový manažer logistiky najde.